Demonweb Pits

Hitte in Blackrim

Het vuur laait op

Na de veiligheid van de toren verlaten te hebben, besloten de helden richting Blackholm te trekken, terwijl Willum (inmiddels benoemd tot terreinknecht van de helden) de toren onder zijn hoede nam.

Na afgewezen te zijn door de wachters op de poort van Blackholm, die zich stug vasthielden aan het bevel van de koning, lieten zij hun gouden deur achter bij de poort en zochten de paladijnen van de Orde van de Zilveren Zon op.

De paladijnen vertelden de helden het gerucht dat Blackrim, een stad achter de bergpas, nog veilig zou zijn en vertelden de helden over de legende van het zwaard: LichSlayer, dat in Valor’s Rest zou rusten en beroemd is om de het wapen te zijn waarmee de genadeklap aan de Necromancer werd uitgedeeld, eeuwen geleden.

Nadat Will op verzoek van de paladijnen het dode lichaam van hun leider gepreserveerd had en de paladijnen richting de toren trokken om deze te bewaken, vervolgden de helden hun reis, ditmaal richting Blackrim.

Eenmaal aangekomen, ontmoetten zij Ehlonna, een jong mensenmeisje dat ogenschijnlijk een krachtige druïde is en de wonden en fear spells van Kurbag, de Half-Orc, genas.

Een interessant bezoekje met de burgemeester later, claimde Will de alchemist des huizes ( Alfred) om in de toren te helpen met een oplossing tegen de dreigende kwade machten in de wereld.

Na een fixe ruzie kwam de groep weder tot elkaar, toen zij de boodschap kregen dat Jozef zich in de vuurgrot bevond. Een grot, waar zij al spoedig op audiëntie kwamen bij de Heer van Vuur en waar Kurbag de test van vuur, een pure vlam recht door het met razernij overstromende hart, doorstond en zo aan hem zijn waarde bewees.

Comments

mennomethorst mennomethorst

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.